Severní Afrika

1. listopadu 2018 v 10:00 | Scarlet
Severní Afrika leží v subtropickém suchém a tropickém páse. Na severu ji omývá Středozemní moře, na západě Atlantský oceán a na východě nalezneme Rudé moře. Je od zbytku kontinentu oddělena pouští Sahara a na severozápadě pohořím Atlas (až 4000 m). Nejdelší a nejvodnatější řekou je Nil, která protéká Egyptem. Většina obyvatel žije podél pobřeží Středozemního moře a v povodí Nilu, zbytek území je pak velmi řídce osídleno. Nejvýznamnějším náboženstvím je Islám. V hospodářství se nejvíce těží ropa, zemní, plyn, barevné kovy a fosfáty (pohoří Atlas). Ve většině zemí převažuje v průmyslu potravinářství a textilie. Zemědělství je velmi ovlivněno Saharou. Nejčastěji se pěstuje pšenice, pomeranče, olivy, citrusy, fíky a datle v oázách a podél řek. Nejvíce chovanými zvířaty jsou pak kozy, ovce a v pouštích velbloud.

Alžírsko
Egypt
Libye
Maroko
Mauritánie
Súdán
Tunisko
Západní Sahara

 

ostrovy jižního Atlantiku

25. října 2018 v 7:43 | Scarlet
Ve studených vodách jižního Atlantiku najdeme několik ostrovů, které jsou víceméně pusté a ledem pokryté. Svou rozlohou nejsou ostrovy veliké. Nejvýznamější z nich jsou ostrov Jižní Geogie a Jižní Sandwichovy ostrovy. Najdeme tu také skupinku roztroušených ostrovů vytvářející závislá území Velké Británie - Svatá Helena, Ascension, Tristan da Cunha a také Falklandy (někdy nazývané jako Malvíny), které jsou předmětem sporu mezi Argentinou a Velkou Británií.


Falklandy
Jižní Georgie
Jižní Orkneje
Jižní Sandwichovy ostrovy
Svatá Helena a závislá území


Jižní Amerika

27. června 2018 v 10:02 | Scarlet
Jižní Amerika leží z větší části na jižní polokouli a její rozloha je 17,8 mil. km2. Na západě ji omývá Tichý a na východě Atlantský oceán. Geologicky nejstarší části světadílu tvoří Brazilský a Guyanský štít na severu a Patagonský štít na jihozápadě. Po celém západním okraji se táhne horstvo Andy, které dosahují na mnoha místech nadmořskou výšku až 6000 m. Na východ od And se rozprostírá rozsáhlá oblast tropických deštných lesů. Velkou část kontinentu odvodňuje řeka Amazonka, Orinoko a Paraná. Největší nížina v Jižní Americe je Amazonská, které je zaroveň i největší na světě. Jižní Amerika leží z větší části v tropickém a subtropickém páse, směrem k jihu pak v mírném páse. Obyvatelstvo je zde nerovnoměrně rozmístěno. Téměř 1/2 území je neosídlena díky pralesům a horám. Obyvatelstvo je zde ale pestré (míšenci, běloši, černoši a indiáni). Světadíl má velké množství nerostného bohatství, zejména rudy, ropy, bauxidu a zemního plynu. Nejvíce rozvnitou zemí jsou tvz. "Jižní státy" - Brazílie, Argentina, Chile a Venezuela. Někdy je tento kontinent nazýván také jako Latinská Amerika.


Argentina
Bolívie
Brazílie
Ekvádor + Galapágy
Francouzská Guyana
Guyana
Chile
Kolumbie
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela

 


Karibská oblast

23. června 2018 v 10:43 | Scarlet
Karibská oblast je 3200 km dlouhý ostrovní oblouk, který se táhne od severoamerických břehů poloostrova Floridy až k Venezuelské hranici na jihoamerickém kontinentu. Pokud bychom chtěli být zeměpisně přesní, tak Karibská oblast je území tvořené Karibským mořem a třemi skupinami ostrovů - Velké Antily, Malé Antily a ostrovy Středoamerického pobřeží. Celé území spadá do tropického podnebného pásu. Množství srážek ovlivňují východní pasátové větry. Dalším charakteristickým rysem zdějšího počasí jsou hurikány, které postihují celé území. Většina ostrovů (států) se jeví jako málo rozvinuté, ale je to všeobecný omyl. Právě naopak je většina států rozvinutých díky cestovnímu ruchu (písčité pláže a nedotčená příroda), který sem každoročně přiláká vělké množství turistů. Karibské ostrovy jsou také někdy nazývány jako Západní Indie.

  • Velké Antily
Bahamské ostrovy
Dominikánská republika
Haiti
Jamajka
Kajmanské ostrovy
Kuba
Portoriko
Turks a Caicos

  • Malé Antily
Anguilla a Montserrat
Antigua a Barbuda
Aruba
Barbados
Bonaire
Curaçao
Dominika
Grenada
Guadeloupe
Martinik
(Britské) Panenské ostrovy
(Americké) Panenské ostrovy
Saba
Svatá Lucie
Svatý Bartoloměj
Svatý Eustach
Svatý Kryštof a Nevis
Svatý Martin (NL)
Svatý Martin (FR)
Svatý Vincenc a Grenadiny
Trinidad a Tobago


Střední Amerika

23. června 2018 v 9:16 | Scarlet
Střední Amerika je na západě obklopena Tichým oceánem a na východě Karibským mořem a v podstatě představuje pevninský most mezi Severní a Jižní Amerikou. Je pro ni charakteristický vulkanismus a častá zemětřesení, které má na svědomí pohyb litosférických desek. Povrch Střední Ameriky je z velké části hornatý, nížiny se táhnou východně od Mexického zálivu k jihu. Leží v tropickém a subtropickém pásu, kde se často vyskytují tropické bouře a hurikány. Nejdelší řekou je Rio Grande, která ústí do Mexického zálivu v Atlantském oceánu a mezi nejdůležitější se řadí řeka Coco. Oblast byla kdysi obydlena starodávnými civilizacemi Aztéků, Mayů, Olméků a Toltéků.
Obyvatelstvo je zde rozmístěno nerovnoměrně a pro většinu z něj je hlavním zdrojem obživy zemědělství. Vyváží se hlavně káva, bavlna, cukr, banány a hovězí maso. Většinou se jedná o chudé státy s nerozvinutým průmyslem a komunikacemi, nestabilní politickou situací a vysokou nezaměstnaností. Vyjímkou je Mexiko, které je ekonomicky srovnatelné s USA či Kanadou. Důležitou součástí příjmů států je turismus.

Belize
Guatemala
Honduras
Kostarika
Mexiko
Nikaragua
Panama
Salvador


Severní Amerika

20. června 2018 v 10:54 | Scarlet
Severní Amerika je třetí nějvětší světadíl, leží na severní polokouli a zaujímá 24 milionů km2. Na západě ji omývá Tichý, na východě Atlantský a na severu Severní ledový oceán. Světadíl se skládá z dvou velkých států: Kanada a Spojené státy americké. Pobřeží je velice členité se spoustou zálivů, poloostrovů a ostrovů. Po celé západní straně kontinentu se táhne mladé vyvrásněné pohoří (Skalnaté hory) s velkým počtem sopek, které má na svědomí pohyb litosférických desek. Na východ od nich se rozkládají Veké prérie a nížiny. Střed kontinentu je rovnější a jeho velkou část odvodňuje říční soustava Mississippi-Missouri. Velkou část severu pokrývá led a sníh a naopak jih je tropický. Většina obyvatel žije ve městech, sever je velmi řídce osídlen. Nejhustěji osídlená oblast je východní a západní pobřezí USA. Mnoho zemí má vlastní velké zásoby nerostů (nikl, stříbro, zinek, měď, zlato) a fosilních paliv (ropa, zemní plyn). Ekonomicky této oblastí vévodí USA jako jedna z nejbohatších a nejsilnějších velmocí světa.

Kanada
Spojené státy americké (USA)


Kam dál

All Rights Reserved © Scarlet, 2013-2018 | Design by Scarlet