Duben 2014

Jihovýchodní Evropa

11. dubna 2014 v 13:55 | Scarlet
Jihovýchodní Evropa se rozkládá na Balkánském poloostrově, který omývá Jaderské a Černé moře. Kromě Makedonie mají všechny státy přístup k moři. Povrch je z velké části hornatý. Území je stále seizmicky aktivní (zemětřesení). Jihovýchodní Evropa leží v mírném, převážně vnitrozemském podnebí. Pouze pobřeží Jaderského moře má středomořský ráz s mírnými zimami. Nachází se tu pestré nerostné bohatství - rudy kovů, ropa a zemní plyn. Většinu obyvatelstva tvoří národy jižních Slovanů, pouze Rumuni patří k románským národům a Albánci tvoří samotnou větev indoevropských národů. Pestré náboženské a národnostní složení - oblast je proto politicky nestabilní. Státy jihovýchodní Evropy patří k nejchudším v Evropě a nemají demokratické tradice.

STÁTY

Chorvatsko
Slovinsko
Bosna a Hercegovina
Srbsko
Černá Hora
Albánie
Makedonie
Bulharsko
Rumunsko
Kosovo


Střední Evropa

11. dubna 2014 v 12:43 | Scarlet
Střední Evropa se nachází mezi východní a západní částí Evropy. Ze severu je omývána Baltským a z části také Severním mořem. Leží v mírném podnebném pásu. Povrch je velice rozmanitý. Najdeme tu jak nížiny tak i velehory, vrchoviny a hustou říční síť. Většina států ležící v tomto regionu jsou vyspělé země, které mezi sebou úzce spolupracují. Jedná se o státy s vysokou hustotou zalidnění a rozdrobenou sídelní strukturou. Ekonomická úroveň zemí klesá směrem na východ. Nejvýznamější ekonomickým gigantem je Německo. V průmyslu převažuje strojírenství, hutnictví a chemie. Ve střední Evropě se pěstují především obilniny, jako je třeba pšenice, kukučice a žito ale také cukrová řepa a brambory.

STÁTY

Česká republika
Německo
Polsko
Slovensko
Rakousko
Švýcarsko
Lichtenštejnsko
Maďarsko


Jižní Evropa

10. dubna 2014 v 10:54 | Scarlet
Jedná se o nejjižnější část Evropského kontinentu, které omývá především Středozemní moře. V případě Španělska a Portugalska také Atlantský oceán. Většina území leží v subtropickém pásu, ale malá část také v mírném a tropickém. Povrch je zde hornatý (Alpy, Pyreneje a Apeniny). Jižní Evropa je geologicky nestabilní. Leží na rozhraní Euroasijské a Africké litosférické desky, což má za následek zemětřesení a vulkanickou činnost. Státy jsou většinou chudší země, největší příjmy získávají z cestovního ruchu a navíc jsou dotovány Evropskou Unií. Nejvyznamější částí hospodářství je zemědělství. Pěstují se tu olivy, ovoce, fíky a víno, kterým je vyhlášené například Španělsko.

STÁTY

Portugalsko
Španělsko
Andorra
Itálie
Vatikán
San Marino
Malta
Řecko


Ikonky

7. dubna 2014 v 21:43 | Scarlet
Líbí se ti tento blog? Kopíruj ikonku!

Západní Evropa

7. dubna 2014 v 21:12 | Scarlet
Západní Evropu bychom si mohli rozdělit na několik částí - Britské ostrovy (Velká Británie, Irsko), země Beneluxu (Belgie, Nizozemsko, Lucembursko), Monako a Francii. Rozkládá se od západu Střední Evropy až po severovýchod Pyrenejského poloostrova. Tato část leží v mírném podnebném pásu. Omývá ji Norské, Severní a Keltské moře, která jsou součástí Atlantského oceánu a Středozemní moře. Povrch je převážně nížinatý. Ekonomicky jsou státy řazeny mezi nejvyspělejší v Evropě s největší hustotou osídlení. Všechny země jsou součástí Evropské unie a až na Velkou Británii používají jako měnu Euro. Hospodářství zahrnuje především služby, které vyčnívají nad průmyslem a zemědělstvím. Politicky se jedná o demokratickou část Evropy.

STÁTY

Velká Británie
Irsko
Francie
Monako
Belgie
Nizozemsko
LucemburskoAll Rights Reserved © Scarlet, 2013-2018 | Design by Scarlet