Červen 2018

Jižní Amerika

27. června 2018 v 10:02 | Scarlet
Jižní Amerika leží z větší části na jižní polokouli a její rozloha je 17,8 mil. km2. Na západě ji omývá Tichý a na východě Atlantský oceán. Geologicky nejstarší části světadílu tvoří Brazilský a Guyanský štít na severu a Patagonský štít na jihozápadě. Po celém západním okraji se táhne horstvo Andy, které dosahují na mnoha místech nadmořskou výšku až 6000 m. Na východ od And se rozprostírá rozsáhlá oblast tropických deštných lesů. Velkou část kontinentu odvodňuje řeka Amazonka, Orinoko a Paraná. Největší nížina v Jižní Americe je Amazonská, které je zaroveň i největší na světě. Jižní Amerika leží z větší části v tropickém a subtropickém páse, směrem k jihu pak v mírném páse. Obyvatelstvo je zde nerovnoměrně rozmístěno. Téměř 1/2 území je neosídlena díky pralesům a horám. Obyvatelstvo je zde ale pestré (míšenci, běloši, černoši a indiáni). Světadíl má velké množství nerostného bohatství, zejména rudy, ropy, bauxidu a zemního plynu. Nejvíce rozvnitou zemí jsou tvz. "Jižní státy" - Brazílie, Argentina, Chile a Venezuela. Někdy je tento kontinent nazýván také jako Latinská Amerika.


Argentina
Bolívie
Brazílie
Ekvádor + Galapágy
Francouzská Guyana
Guyana
Chile
Kolumbie
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela


Karibská oblast

23. června 2018 v 10:43 | Scarlet
Karibská oblast je 3200 km dlouhý ostrovní oblouk, který se táhne od severoamerických břehů poloostrova Floridy až k Venezuelské hranici na jihoamerickém kontinentu. Pokud bychom chtěli být zeměpisně přesní, tak Karibská oblast je území tvořené Karibským mořem a třemi skupinami ostrovů - Velké Antily, Malé Antily a ostrovy Středoamerického pobřeží. Celé území spadá do tropického podnebného pásu. Množství srážek ovlivňují východní pasátové větry. Dalším charakteristickým rysem zdějšího počasí jsou hurikány, které postihují celé území. Většina ostrovů (států) se jeví jako málo rozvinuté, ale je to všeobecný omyl. Právě naopak je většina států rozvinutých díky cestovnímu ruchu (písčité pláže a nedotčená příroda), který sem každoročně přiláká vělké množství turistů. Karibské ostrovy jsou také někdy nazývány jako Západní Indie.

  • Velké Antily
Bahamské ostrovy
Dominikánská republika
Haiti
Jamajka
Kajmanské ostrovy
Kuba
Portoriko
Turks a Caicos

  • Malé Antily
Anguilla a Montserrat
Antigua a Barbuda
Aruba
Barbados
Bonaire
Curaçao
Dominika
Grenada
Guadeloupe
Martinik
(Britské) Panenské ostrovy
(Americké) Panenské ostrovy
Saba
Svatá Lucie
Svatý Bartoloměj
Svatý Eustach
Svatý Kryštof a Nevis
Svatý Martin (NL)
Svatý Martin (FR)
Svatý Vincenc a Grenadiny
Trinidad a Tobago


Střední Amerika

23. června 2018 v 9:16 | Scarlet
Střední Amerika je na západě obklopena Tichým oceánem a na východě Karibským mořem a v podstatě představuje pevninský most mezi Severní a Jižní Amerikou. Je pro ni charakteristický vulkanismus a častá zemětřesení, které má na svědomí pohyb litosférických desek. Povrch Střední Ameriky je z velké části hornatý, nížiny se táhnou východně od Mexického zálivu k jihu. Leží v tropickém a subtropickém pásu, kde se často vyskytují tropické bouře a hurikány. Nejdelší řekou je Rio Grande, která ústí do Mexického zálivu v Atlantském oceánu a mezi nejdůležitější se řadí řeka Coco. Oblast byla kdysi obydlena starodávnými civilizacemi Aztéků, Mayů, Olméků a Toltéků.
Obyvatelstvo je zde rozmístěno nerovnoměrně a pro většinu z něj je hlavním zdrojem obživy zemědělství. Vyváží se hlavně káva, bavlna, cukr, banány a hovězí maso. Většinou se jedná o chudé státy s nerozvinutým průmyslem a komunikacemi, nestabilní politickou situací a vysokou nezaměstnaností. Vyjímkou je Mexiko, které je ekonomicky srovnatelné s USA či Kanadou. Důležitou součástí příjmů států je turismus.

Belize
Guatemala
Honduras
Kostarika
Mexiko
Nikaragua
Panama
Salvador


Severní Amerika

20. června 2018 v 10:54 | Scarlet
Severní Amerika je třetí nějvětší světadíl, leží na severní polokouli a zaujímá 24 milionů km2. Na západě ji omývá Tichý, na východě Atlantský a na severu Severní ledový oceán. Světadíl se skládá z dvou velkých států: Kanada a Spojené státy americké. Pobřeží je velice členité se spoustou zálivů, poloostrovů a ostrovů. Po celé západní straně kontinentu se táhne mladé vyvrásněné pohoří (Skalnaté hory) s velkým počtem sopek, které má na svědomí pohyb litosférických desek. Na východ od nich se rozkládají Veké prérie a nížiny. Střed kontinentu je rovnější a jeho velkou část odvodňuje říční soustava Mississippi-Missouri. Velkou část severu pokrývá led a sníh a naopak jih je tropický. Většina obyvatel žije ve městech, sever je velmi řídce osídlen. Nejhustěji osídlená oblast je východní a západní pobřezí USA. Mnoho zemí má vlastní velké zásoby nerostů (nikl, stříbro, zinek, měď, zlato) a fosilních paliv (ropa, zemní plyn). Ekonomicky této oblastí vévodí USA jako jedna z nejbohatších a nejsilnějších velmocí světa.

Kanada
Spojené státy americké (USA)


Východní Asie

20. června 2018 v 9:34 | Scarlet
Východní Asie se rozkládá od vysokých pohoří střední Asie až po ostrovy v Tichém oceánu. Na tomto území převládají velehory (Himaláje, Ťan-Šan, Altaj) a náhorní plošiny (Tibetská). Najdeme tu pouště (Gobi, Taklamakan) a nížiny, které se táhnou hlavně podél pobřeží. Oblast je také tektonicky aktivní (Čína, Taiwan, Japonsko). Východní Asie leží v mírném pásu, na jihu v subtropickém a v horských oblastech převládá velmi studené klima. Západní část je bezodtoká, většina řek končí v poušti či jezerech. Naopak východní část je odvodňována velkými řekami jako je Huang He (Žlutá řeka), Chang Jiang a ostatními řekami do Tichého oceánu. Obyvatelstvo je zde nerovnoměrně rozmístěno. Nejméně jsou osídleny pouště a horské oblasti Mongolska a západní Číny a nejvíce dolní toky řek. Žije zde přibližně 1,5 miliardy lidí, což je asi 40% asijské populace. Hustota zalidnění je 130 ob./km2, čímž se tedy východní Asie řadí mezi nejvíce zalidněná místa na světě. Podstatná část obyvatel pevniny žije na venkově a živí se zemědělstvím (rostlinná výroba a rybolov). Městské osídlení (až 80% ob.) převládá na ostrovech. Nejvíce ekonomicky vyspělým státem je Japonsko. Čína, KLDR a Mongolsko je zaměřeno na těžbu surovin, hutnictví a strojírenství. Ostatní státy se specializují na elektrotechniku a spotřební zboží.


Čína
Japonsko
Korejská lidově demokratická republika
Korejská republika
Mongolsko
Taiwan


Jihovýchodní Asie

12. června 2018 v 10:31 | Scarlet
Jihovýchodní Asií se rozumí subregion ležící na východ od Indie a na jih od Číny. Západní část je omývána Indickým a východ Tichým oceánem. Region leží na rozhraní tří geologických desek (euroasijská, tichomořská a indoaustralská), které vyvolávají častou seismickou a vulkanickou aktivitu. Většina povrchu pevniny má hornatý povrch a značná část ostrovů má sopečný původ. Jihovýchodní Asie leží v tropickém a subtropickém podnebí, které je ovlivňováno monzuny. Mezi významné řeky patří Mekong, Iravadi a Salween. Většina obyvatel žije na venkově a živí se zemědělstvím (rýže, tropické plodiny, kokosové palmy) a rybolovem. Je zde velké národnostní, rasové a náboženské složení. Najdeme tu velké množství nerostného bohatství (ropa, zemní plyn a barevné kovy) a velmi rychle rozvíjící se spotřební, elektronický a textilní průmysl.

Brunej
Filipíny
Indonésie
Kambodža
Laos
Malajsie
Myanmar (Barma)
Singapur
Thajsko (Siam)
Vietnam
Východní Timor


Jižní Asie

6. června 2018 v 12:17 | Scarlet
Jižní Asie se rozkládá na území poloostrova Přední Indie, zabírá Indoganžskou nížinu a horské pásmo Himaláje. Na severu Himaláje tvoří hranice s Čínou a na jihu tvoří hranici pobřeží Indického oceánu. V Himalájích se nachází nejvyšší hora světa Mt. Everest se svými 8 848 m.n.m.. Významnými řekami jsou Indus, Ganga a Brahmaputra, které jsou v letním období velmi bohaté na vodu. Severní část území leží v subarktickém podnebném pásu, jižní část pak v tropech a jedná se o oblast s velkým výskytem tajfunů. Jihoasijské země patří mezi nejlidnatější na světě (Indie, Pákistán, Bangladéš). Nejvíce je zalidněná Indoganžská nížina a nejméně Himaláje (drsné horské klima). Státy jsou rozvojové, většina obyvatel se tedy živí zemědělstvím a největší průmyslový potenciál má Indie (lokomotivy, lodě, počítače). Nachází se zde velké zásoby kovů - hliník, titan, měď, železo a zinek.
Afghánistán
Bangladéš
Bhútán
Indie
Maledivy
Nepál
Pákistán
Srí Lanka

Jihozápadní Asie

6. června 2018 v 11:37 | Scarlet
Jihozápadní Asie leží na rozhraní tří světadílů (Asie, Evropa a Afrika) na Arabském poloostrově a poloostrově Malá Asie. Jedná se o strategicky důležitou část světa a tvoří jí šestnáct států. Někdy je spíše nazývána jako Blízký Východ. Omývá ji Arabské, Rudé, Středozemní a Kaspické moře. Leží v subtropech, pouze na jihu nalezneme tropy. Má velmi členitý povrch (pohoří Taurus, Arménská vysočina, Velký Kavkaz). Vzhledem k suchému aridnímu klimatu se v oblasti nenachází mnoho vodních zdrojů. Podél řek Eufrat a Tigris se rozkládá Mezopotámská nížina. Další významnou řekou je řeka Jordán. Většina území je obývána muslimy. Obyvatelstvo je zde nerovnoměrně rozmístěno, většina obyvatel žije ve městech (až 60%). Zemědělství je zde primitivní (kromě Izraele) a pěstují se zde převážně subtropické plodiny (ovoce, zelenina, tabák, vinná réva, datle a ořechy). Najdeme tu hodně nerostného bohatství, hlavně v okolí Perského zálivu (ropa, fosfáty, zlato, chróm, draselná sůl). Většina zemí je nestabilních, hlavně díky teroristických útokům a válkám mezi zeměmi.

Afgánistán
Bahrajn
Írák
Írán
Izrael
Jemen
Jordánsko
Katar
Kuvajt
Kypr
Libanon
Omán
Saudská Arábie
Spojené arabské emiráty
Sýrie
Turecko


Západní Asie

6. června 2018 v 9:58 | Scarlet
Západní Asii je možné rozdělit do tří částí - Zakavkazsko (Arménie, Ázejbájdžán, Gruzie), Kazachstán a střední Asie (Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán). Jedná se tedy o osm státu, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu a všechny jsou členy SNS (Společenství nezávislých států). Západní Asie se rozprostírá na území od východního pobřeží Černého moře až po hranice s Čínou. Část území leží v subtropickém podnebí na pobřeží Černého moře a části Kaspického moře, v kontinentálním a suchém podnebí s velkými teplotními výkyvy pak zbytek území. Najdeme tu velké množství nerostného bohatství (ropa, zemní plyn, černé uhlí, fosfáty, železo). Žije zde více než 70 mil. obyvatel, které je nerovnoměrně rozmístěno (40% města, převaha venkov). Zemědělství je tu závislé na zavlažování. Všechny západoasijské země jsou rozvojové.


Arménie
Azerbájdžán
Gruzie
Kazachstán
Kyrgyzstán
Tádžikistán
Turkmenistán
UzbekistánAll Rights Reserved © Scarlet, 2013-2018 | Design by Scarlet